Ordførertale ved 1. behandling af budget 2018, 12/9-2017

 

Ordførertale ved 1. behandling af budget 2018, 12/9-2017

Budgetkatalog rammer udsatte

Millionbeløb til bygge- og anlægsprojekter præger administrationens budgetforslag og sender store besparelser videre til udsatte borgere. Mange bundne projekter som fx udvikling af Hyldagergrunden, nedrivning af Albo og bygning af nye plejeboliger, er vedtaget gennem de seneste år. Pengene kan jo kun bruges én gang, så der er forslag om massive besparelser på beskæftigelsesindsats, rengøring, skoler og anbragte borgere. I Enhedslisten ser vi gerne en anderledes udvikling, som sætter mennesker højere end beton.

En god skole koster - men er pengene værd

Tak til Andreas Sklander Larsen (LA) for at rejse debat om skolernes behov.