Politisk udtalelse fra Enhedslistens Generalforsamling

Det er i år hundredåret for indførelsen af den almene valgret i Danmark, dermed fik kvinderne og de ikke formuende mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Så det er i virkeligheden hundredåret for demokratiets indførelse i Danmark og dermed grundlaget for dannelsen af velfærdsstaten. Fri adgang til sundhed og uddannelse, sunde og billige boliger, social sikkerhed for syge og arbejdsløse samt en værdig alderdom.
Desværre ser vi i stigende grad angreb på denne velfærd. Syge og arbejdsløse bliver gjort til genstand for udstødelse fra samfundet. Ja det bliver nærmest sagt direkte at det er de arbejdsløse, der er skyld i arbejdsløsheden, fordi de ikke gider arbejde. Disse angreb følges op af nedskæringer på understøttelsen og sociale ydelser, derfor ser vi at fattigdommen er stigende i Danmark også i Albertslund. Enhedslisten vil fortsætte med at kæmpe mod denne fattiggørelse og den sociale kontrol de fattige udsættes for.
Enhedslisten vil den anden vej. Velfærdsstaten og lighed har gjort, at Danmark har klaret sig bedre end lande med mindre lighed, og vi er i dag rigere end nogen sinde. Så der er råd til velfærden.
Derfor arbejder Enhedslisten i Albertslund for at syge og arbejdsløse skal behandles ordentligt. De arbejdsløse skal hjælpes til at skaffe sig rigtige job og ikke være gratis arbejdskraft i såkaldte nyttejob. Lavere understøttelse får ikke folk i arbejde, tværtimod. Modsat forhindrer en bedre understøttelse ikke folk i at søge arbejde. Lavere understøttelse har kun et formål, at presse de lavest lønnede på lønnen.
Lønnen er under pres for tiden, ikke mindst gennem social dumpning. Underbetalte udenlandske arbejdere i byggeriet og transportområdet. Folk der typisk kommer fra Syd- og Østeuropæiske lande, hvis økonomi er smadret af finanskrisen og den fejlslagne Euro. Det seneste tiltag har vi set med Ryanair, hvis ansættelsesforhold er blevet kaldt slaveri. Enhedslisten i Albertslund vil gøre alt for at modarbejde denne udvikling. Blandt andet har vi stillet forslag om sociale klausuler og senest et forbud mod at bruge transportselskaber, der ikke betaler overenskomstmæssigt løn.
Lighed i sundhed er en hjørnesten i en velfærdsstat. Derfor er Enhedslisten imod enhver form for brugerbetaling i sundhedssystemet. Men det er lige så vigtigt at forebygge at folk i at blive syge. Stress og psykisk nedslidning er et stigende problem i Danmark. Albertslund skal gå foran i det forebyggende arbejde også som arbejdsgiver. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde. Derfor går Enhedslisten også ind for at arbejdstiden nedsættes, vi skal ikke arbejde mere men mindre. Vi skal deles om arbejdet. Det er idiotisk at nogen bliver nedbrudt af at gå arbejdsløse, mens andre nedbrydes af for meget arbejde.
Enhedslisten støttede lærerne under lærerkonflikten, og vi støtter forsat lærernes kamp for at få kommunen til at indgå en arbejdstidsaftale. Albertslund har fortjent en bedre folkeskole end den som Corydon og KL mener tjener konkurrencesamfundet bedst. Eleverne i Albertslund klarer sig ikke allerbedst i landet, det er ikke tid at forringe skolen, det er tid til at forbedre den.
Dansk Arbejdsgiverforening har udråbt Danmark til et taberland. De kan ikke tage mere fejl. Vinderlandene er de lande som satser på grøn energi, økologi og solidaritet. Derfor vil Enhedslisten fortsætte med at arbejde for grøn økonomi, økologi og et solidarisk samfund. Derfor skal Albertslund også sige nej til udvinding og prøveboring efter skifergas. Skifergas Nej Tak.
Danmark skal være solidariske med de demokratiske kræfter i verden, ikke bombe dem. Enhedslisten er mod yderligere oprustning, som den regeringen har lovet Nato, og mod at bruge 150 milliarder kroner på nye jetjagere de næste 30 år. Pengene er meget bedre brugt på velfærd, solidaritet og udvikling. Vejen til en fredeligere verden.
Albertslund består af folk fra 106 forskellige nationaliteter, mange fra mellemøsten. Derfor mener Enhedslisten det er naturligt at Albertslund kommune skal vise solidaritet med verdens undertrykte folk. Derfor har enhedslisten i Albertslund foreslået at kommunen får en venskabsby i Palæstina, ligesom vi mener at kommunen skal vise sin solidaritet med kurdernes kamp mod ISIS og det undertrykkende styre i Tyrkiet.
Danmark skal vise solidaritet med det græske folk og deres kamp mod finanskapitalen og neofascisterne. Derfor skal den danske regerings heller ikke støtte den tyske Kanslers forsøg på at undergrave den demokratisk valgte regering i Athen.

Vi ses til en rød 1. maj.

Vedtaget på Enhedslisten Albertslund Generalforsamling den 12. april 2015.