Albertslund bør rydde op og betale kontanthjælp tilbage

Pressemeddelelse
I flere andre kommuner har man erkendt at have administreret reglerne om gensidig forsørgerpligt ulovligt - og er begyndt at betale penge tilbage til de der uretmæssigt er blevet trukket i kontanthjælp. I Norddjurs kommune har man tilbagebetalt 2,8 millioner til mere end 100 personer, i Helsingør op mod 1 million kr til 50-60 personer.

I august sidste år præciserede Ankestyrelsen, at kommunerne skal overholde en række elementære principper ved sagsbehandlingen. Men det er kommet frem, at det ikke har været tilfældet i en lang række af landets kommuner. Ankestyrelsen besluttede, at alle afgørelser om gensidig forsørgelsespligt er ugyldige, hvis ikke en række krav til sagsbehandlingen er overholdt (resumet af afgørelsen er indsat nedenfor). Der er bl.a. krav om, at begge parter skal være blevet partshørt, om de faktisk har haft et ægteskabslignende forhold - og begge skal også have et personligt brev med begrundelse, hvis kommunen beslutter, at de er omfattet af den gensidige forsørgerpligt.

Nu viser det sig, at der også er problemer med sagsbehandlingen I Albertslund. Enhedslisten har fået kendskab til, at mindst en kontanthjælpsmodtager i kommunen har fået frataget sin kontanthjælp uden korrekt sagsbehandling, og derfor skal have den tilbageholdte ydelse udbetalt. På den baggrund har vi foreslået, at alle sager om gensidig forsøgelsespligt gennemgås, således det kan sikres at disse borgere i kommunen behandles ordentligt - og får udbetalt kontanthjælp, der uretmæssigt er blevet taget fra dem.

Enhedslisten har hele vejen igennem været modstander af den gensidige forsørgerpligt som er ødelæggende for de, der bliver ramt. Enhedslisten er da også med i finanslovsforliget, som afskaffer den gensidige forsørgerpligt i 2016.

Yderligere oplysninger: Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, tlf. 21547858.

Emneord: