Lene Rygaard Jessen

 

58 år, lærer fra DFL i Ollerup, KDAS, Skovlunde og UCC.
Medlem af Kommunalbestyrelsen siden KV13. Sidder i Børne- og skoleudvalget, Velfærdsudvalget, Handicaprådet, 17.4 Albertslund Midtby, 17.4 Plejecenter og Sundhedshus, I bestyrelsen for Mad til hver dag.
(Har i perioden endvidere været i beskæftigelsesudvalget og Kultur-bevægelses og sundhedsudvalget)

Mærkesager:

Folkeskole/Uddannelse:
Uddannelse er fundamentet for vores samfund. Uddannelse er det vi lever af. Det er ikke lave selskabsskatter der har gjort Danmark til et højtstående velfærdssamfund, men vores solidariske uddannelsessystem som gennem generationer har sikret kompetent arbejdskraft til både det offentlige og det private arbejdsmarked. For første gang tales der nu om, at vi står med en generation der vil blive dårligere uddannet end deres forældre. Det skal der gøres noget ved!
Et godt sted at starte er folkeskolen, basisuddannelsen for alle.
Jeg vil arbejde på at der bliver lavet en ordentlig aftale mellem lærernes fagforening og kommunen. Ikke blot et forståelsespapir, men en reel aftale med tid og løn på opgaverne. Det handler om at respektere det arbejde lærerne laver. Alt for mange opgaver er ikke rammesat, og forventes løst i lærernes forberedelsestid. Det betyder at lærerne alt for tit står uden mulighed for at sætte sig ordentligt ind i stoffet eller ikke har mulighed for efterbehandling og kontakt til kollegaer og forældre, og at diverse faglokaler sejler.

Desuden vil jeg kæmpe for kortere skoledage for alle, klassekvotienter med max 22 elever pr. klasse og et ordentligt arbejdsmiljø for både børn og voksne. Folkeskolen bør være vores primære og klart bedste tilbud om skole.
Alt for mange børn får ikke det skoletilbud de burde have. Først sent, ofte når det er gået helt galt, kommer de i et lille, struktureret og overskueligt miljø, hvor de burde have været fra begyndelsen.
30 timers arbejdsuge

Fagligt:
Regeringen, som selv går på pension som 60-årige, tvinger os andre til at arbejde længere og længere. Det er på tide at fordele udbyttet af teknologiske fremskridt! En 30 timers arbejdsuge og pensionsalderen rullet tilbage, det er der råd til, hvis man vil! Det er tid til fællesskab også med familie og venner. Vi skal styrke fagbevægelsen, så det er os der bestemmer. Den mærker bedst hvor skoen trykker, som har den på!

Miljø og klima:
Vi skal alle gøre hvad vi kan for at passe på naturen og miljøet. Ved at fremme økologi, sikrer vi vand og jord til vores børn og børnebørn. Vi skal presse på for at fremme bæredygtige løsninger og mindske CO2 udslippet.

Emneord: