Fedai Celim

Jer 64 år og har boet i kommunen i 30 år.
Jeg er uddannet lærer fra KDAS og arbejder på Asgård Skole i Køge.
Har boet i Danmark siden 1969.

Mit CV:

Har været special arbejder fra 1969 til 1980.
erefter har jeg været ansat som årsvikar på Selsmoseskolen fra 1980 -1982
1982 påbegyndt jeg lærere uddannelse ved KDAS på aften hold, samtidigt med dette fortsatte jeg arbejdet som årsvikar på Selsmoseskolen.
1987 blev jeg færdiguddannet og blev fastansat på Selsmoseskolen som lærer.
I perioden 1990 - 1995 har jeg været selvstændig erhvervsdrivende.
1995- dd. ansat på Asgård Skole i Køge

Jeg er medlem af afdelingsbestyrelsen i Enhedslister og den kommunalpolitiske baggrundsgruppe og var opstillet til kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i 2009.

Mit medlemskab af Enhedslisten er begrundet i, at venstrefløjen skal være med til at sikre, at der i ikke sker en skævvridning i kommunens budgetter.

Der skal hele tiden sikres at de svage i samfundet har et talerør. Dette er Enhedslistens opgave.

Jeg er marxist, hvilket har grundværdier der indebære, at alle har ret til uddannelse, arbejde, og alle skal har frie adgang til sundhedsvæsnet og kulturliv. Jeg er medlem af afdelingsbestyrelsen i Enhedslister og den kommunalpolitiske baggrundsgruppe og var opstillet til kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i 2009.

Mærke sager:

Folkeskole:

  • Arbejder på, at få flere resurser til folkeskolen så man undgå flugt fra folkeskolen til privat skoler, på baggrund af inklusion politik.

Ungdom: 

  • Bedre fritids klubber, væresteder som kan understøtter ungdommens fritids behov i Kommunen.
  • Klubbernes medlemmer skal have medbestemmelse ved beslutninger og planlægning af aktiviteter.

Socialområde:

  • At man skal sikre bedre vilkår for de mennesker der ufrivilligt er udenfor arbejdsmarked.
  • Bedre ældrepolitik. Den ældre del af befolkningen skal have en værdig alderdom, hvor de ikke er isoleret.

Så sætter vi valgkampen i gang.

Husk ingen stemmer forgæves!!
Stem på Enhedslisten så har du bedre styr på din kommunens politik! 

Emneord: