Axhenda Politike

Enhedslisten angazhohet që të gjithë të rinjët në moshën 18-30 vjet ta kenë të siguruar një vend të punës dhe që të trajtohen denjësisht në rast të sëmundjes ose papunësisë. Ne luftojmë për mundësi më të mira shkollimi, për liri të fesë dhe për siguri ligjore.
Për ne është e domosdoshme, që të gjithë – pavarësisht moshës ose kombësisë – t'i kenë kushtet për një jetë të dinjitetshme.
Nëse pajtohesh me këto parime, atëherë voto Enhedslisten më 21. nëntor 2017.
Vendos X'in tek Liste Ø.
Secila votë ka rëndësi – edhe e juaja.